PC VP Dưới 5 Triệu

Khuyễn mãi
 VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)  VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

4,550,000₫ 3,550,000₫

-22%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )  Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

4,990,000₫ 4,450,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4( I5 4670/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )  Máy VP thế hệ 4( I5 4670/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )