PC VĂN PHÒNG CÓ MÀN HÌNH

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP G3420 ( INTEL G3420 / H81 / 4GB / 128GB / 350W / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP I3 4160 ( CORE I3 4160 / H81 / 4GB / 128GB  / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP ATHLON 3000G ( ATHLON 3000G / A320 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP ATHLON QUEEN ( ATHLON 3000G / A320 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP G5420 ( G5420 / H310 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP G6400 ( INTEL G6400 / H410 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP AMD3200G ( RYZEN 3 3200G / A320 / 8GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP i3 10100 ( CORE I3 10100 / H410 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP i3 10100PLUS ( CORE I3 10100 / H410 / 8GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP I5 10400 ( CORE I5 10400 / H410 / 4GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP I5 10400PLUS ( CORE I5 10400 / H410 / 8GB / 128GB / HP P19V )
Khuyễn mãi
 BỘ PCVP I7 10700 ( CORE I7 10700 / B460 / 8GB / 128GB / HP P19V )