PC Từ 10 Đến 15 Triệu

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC MSI VIPER 1650S (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB) PC MSI VIPER 1650S (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PCBH INNO3D 1060 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB ) PCBH INNO3D 1060 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC MSI VIPER 1650S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB) PC MSI VIPER 1650S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB ) PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RX570 (R5 3600/ B450M/ 8GB/ 120GB/ 600W/ RX570 8GB) PCBH AMD RX570 (R5 3600/ B450M/ 8GB/ 120GB/ 600W/ RX570 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH FRAME 1050TI (I5 9400/ B365/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 500W/ 1050Ti OC 4GB) PCBH FRAME 1050TI (I5 9400/ B365/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 500W/ 1050Ti OC 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH SIROCON 1650 (R5 3400G/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB) PCBH SIROCON 1650 (R5 3400G/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARES 1650 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB) PCBH ARES 1650 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH VENOM X ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB ) PCBH VENOM X ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH NEMESIS 1650 (R7 2700/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 500W/ 1650 4GB) PCBH NEMESIS 1650 (R7 2700/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 500W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 128G/ 500W/ 1660 6G) PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 128G/ 500W/ 1660 6G)