PC Từ 10 Đến 15 Triệu

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G) PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB) PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB ) PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
 PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB) PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH GEMINI A (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GEMINI A (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NX 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB) PCBH NX 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH AMD 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB) PCBH AMD 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH ARCTIC (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH ARCTIC (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB ) PCBH AMD 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB )
Khuyễn mãi
 PCBH AMD GAMING (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 5500XT 8GB) PCBH AMD GAMING (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 5500XT 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 120G/ 550W/ 1660 6G) PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 120G/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH GEMINI B (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GEMINI B (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH ASUS 1660TI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660Ti 6GB) PCBH ASUS 1660TI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660Ti 6GB)