PC Trên 15 Triệu

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-04 (I3 9100F/ B365M/ 8GB/ 120GB/ 2060 6G/ 500W)  PCBH APEX-04 (I3 9100F/ B365M/ 8GB/ 120GB/ 2060 6G/ 500W)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1660Ti (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 240GB/ 500W/ 1660Ti 6G)  PCBH MSI 1660Ti (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 240GB/ 500W/ 1660Ti 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-05 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 240GB/ 2060 6G/ 500W)  PCBH APEX-05 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 240GB/ 2060 6G/ 500W)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 7 ( R7 2700X/ X370/ 16GB/ 120GB/ 1TB/ 500W/ 1660 6G)  PCBH AMD RYZEN 7 ( R7 2700X/ X370/ 16GB/ 120GB/ 1TB/ 500W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD 1660TI (R5 3600/ B450/  8GB / 120GB/ 500W/ 1660Ti Gaming X)  PCBH AMD 1660TI (R5 3600/ B450/  8GB / 120GB/ 500W/ 1660Ti Gaming X)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD 3700X ( R7 3700X/ B450/ 16GB/ 240GB/ 600W/ 1660 6GB )  PCBH AMD 3700X ( R7 3700X/ B450/ 16GB/ 240GB/ 600W/ 1660 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 2060S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 2060S 8GB)  PCBH MSI 2060S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 2060S 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE 2019 ( I7 9700/ B365/ 8GB/ 120GB/ 2060 6G/ 600W )  PCBH COFFEE 2019 ( I7 9700/ B365/ 8GB/ 120GB/ 2060 6G/ 600W )