PC sử dụng VGA cũ

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH GALAX 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G)  PCBH GALAX 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)  PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB )  PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)  PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)  PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)  PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)  PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)