PC GAMING TẦM TRUNG

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PCGAMING AQUA11TH ( CORE I5 11400F / B560 / GT1030 / 16GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING EROS ( RYZEN 3 3200G / A320 / 8GB / 128GB / 450W )
Khuyễn mãi
 PCGAMING GAMING X ( RYZEN 5 3600 / B450 / 1650 / 16GB / 265GB / 550W )
Khuyễn mãi
 PCGAMING GEMINI 01 ( CORE I3 10105F / H410 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING GEMINI ARCTIC ( RYZEN 5 4650G / A520 / 8GB / 128GB / 550W )
Khuyễn mãi
 PCGAMING HERO ( CORE i5 10400F / B460 / GT1030 / 16GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING MSI i100R ( CORE I3 10105F / B460 / GT1030 / 8GB / 256GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING NYC ( RYZEN 3 3100 / B450 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING NYX ( RYZEN 3 PRO 4350G / A520 / 8GB / 128GB / 550W )
Khuyễn mãi
 PCGAMING OMG 01 ( CORE  i5 9400F / H310 / GT1030 / 8GB / 128GB / 550W )
Khuyễn mãi
 PCGAMING OMG 02 ( CORE I3 9100F / H310 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING THOMPSON ( RYZEN 5 3500 / B450 / GT1030 / 16GB / 256GB )
Khuyễn mãi
 PCGAMING VENTUS ( CORE i5 10400F / B460 / 1660 / 16GB / 128GB / 550W )