PC THEO I3

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AXE CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING AXE CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ENDORPHIN CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING ENDORPHIN CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ENDORPHIN CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ENDORPHIN CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB