PC Gaming Cũ Dưới 5 Triệu

Khuyễn mãi
 PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )  PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )