PC Gaming Cũ

Khuyễn mãi
 PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )  PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )
Khuyễn mãi
 PC CŨ PUBG ( I5 4690/ H81/ 8G/ 120G/ 600W/ RX 570 8G)  PC CŨ PUBG ( I5 4690/ H81/ 8G/ 120G/ 600W/ RX 570 8G)