PC Gaming Cũ

Khuyễn mãi
 PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )  PC CŨ CHƠI GAME ( I3 4160 / H81/ 8G/ 120G/ 300W/ 740 2G )
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PC ZOTAC CŨ (I5 4570/ H81/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4GB)  PC ZOTAC CŨ (I5 4570/ H81/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4GB)
Khuyễn mãi
 PC CŨ PUBG ( I5 4570/ H81/ 8G/ 120G/ 600W/ RX 570 8G)  PC CŨ PUBG ( I5 4570/ H81/ 8G/ 120G/ 600W/ RX 570 8G)