PC GAMING AMD ATHLON

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC GAMING AMD ATHLON ( ATHLON 3000G / A320 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING AMD ATHLON II ( ATHLON 3000G / A320 / GT710 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING SHIELD I ( ATHLON 3000G / A320 / RX550 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING SHIELD II ( ATHLON 3000G / A320 / GTX1050Ti / 8GB / 120GB )