PC GAMING

Khuyễn mãi
Liên hệ
 PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G) PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB ) PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 580 8GB) PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 580 8GB)
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PCBH EROS 1050TI (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 400W/ 1050Ti 4GB) PCBH EROS 1050TI (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 400W/ 1050Ti 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 580 8GB) PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 580 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1060 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6G) PCBH INNO3D 1060 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 580 8GB) PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 580 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB) PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 580 8GB) PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 580 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH EROS 1060 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1060 6GB) PCBH EROS 1060 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1060 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB) PCBH NYX 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660S OC 6GB ) PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD GIGABYTE 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB ) PCBH AMD GIGABYTE 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH MSI 1660 ( R5 3400G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB ) PCBH MSI 1660 ( R5 3400G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 1660 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-04 (I3 9100F/ B365M/ 8GB/ 180GB/ 2060 6G/ 500W) PCBH APEX-04 (I3 9100F/ B365M/ 8GB/ 180GB/ 2060 6G/ 500W)