PC GAMING

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W) PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W)

PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W)

4,990,000₫ 4,590,000₫

-8%
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH EROS 3200G (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W) PCBH EROS 3200G (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W)
Khuyễn mãi
 PC VIPER 2020 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ RX570 4GB) PC VIPER 2020 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ RX570 4GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD RX570 ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W/ RX570 4GB ) PCBH AMD RX570 ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W/ RX570 4GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ALPHA (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH ALPHA (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ERIS (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB) PCBH ERIS (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G) PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARES (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH ARES (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH DENKI (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH DENKI (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH DUNCAN (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB) PCBH DUNCAN (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB) PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB ) PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
 PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB) PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)