PC GAMING

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ASUS 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G) PCBH ASUS 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G) PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 1650 (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH MSI - 1650 (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1050Ti 4GB ) PCBH AMD 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1050Ti 4GB )
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PCBH AURORA ( I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 1060 6GB ) PCBH AURORA ( I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 1060 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1650 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH MSI 1650 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC MSI VIPER 1650S (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB) PC MSI VIPER 1650S (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Liên hệ
 PCBH INNO3D 1060 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB ) PCBH INNO3D 1060 ( I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC MSI VIPER 1650S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB) PC MSI VIPER 1650S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB ) PCBH VENOM ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RX570 (R5 3600/ B450M/ 8GB/ 120GB/ 600W/ RX570 8GB) PCBH AMD RX570 (R5 3600/ B450M/ 8GB/ 120GB/ 600W/ RX570 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1660 6G)