PC GAMING

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 128GB/ 500W)

PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 128GB/ 500W)

4,990,000₫ 4,590,000₫

-8%
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH EROS 3200G (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB/ 550W)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 128GB/ 500W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Tặng Áo Thun AMD
 PCBH MAGNUS (R5 2600/ B450/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1650 OC 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARES (R3 3100/ B450/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH OMG (I3 10100F/ H410/ 8GB/ 128GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH DENKI (R5 3500/ B450/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NORA (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH BLAZE (R5 2600/ B450/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 1650 ( R5 2600/ B450/ 16GB/ 128GB/ 550W/ 1650 4GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
 PCBH RIVEN (I3 10100F/ H410/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 128GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MINION (I3 10100F/ H410/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH ARCTIC (I3 10100F/ H410/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH JETT (R5 2600/ B450/ 8GB/ 128GB/ 600W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APOLLO (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH GEMINI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 128GB/ 550W/ 1660S 6GB)