PC ĐỒ HOẠ

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC ĐỒ HOẠ INTEL10400 (CORE i5 10400 / B460 / 16GB / QUADRO P620 / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC ĐỒ HOẠ AMD3600 ( RYZEN 5 3600 / B450 / 16GB / QUADRO P620 / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC ĐỒ HOẠ AMD5600X ( RYZEN 5 5600X / B550 / 16GB / QUADRO P620 / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC ĐỒ HOẠ INTEL10700 ( CORE i7 10700 / B460 / 16GB / QUADRO P2200 / 256GB )