PC Đồ Hoạ

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH SIROCON 1650 (R5 3400G/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)  PCBH SIROCON 1650 (R5 3400G/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARES 1650 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)  PCBH ARES 1650 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 240GB/ 1TB/ 600W/ 1650 4GB)