PC Comet Lake

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)  PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)  PCBH OMG (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)  PCBH RIVEN (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH ARCTIC (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)  PCBH ARCTIC (I3 10100/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH ASUS (I3 10100/ B460/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)  PCBH ASUS (I3 10100/ B460/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH BARON (I3 10100/ B460/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)  PCBH BARON (I3 10100/ B460/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH COMET LAKE (I5 10400/ B460/ 16GB/ 240GB/600W/ 1660S 6GB)  PCBH COMET LAKE (I5 10400/ B460/ 16GB/ 240GB/600W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH FALCON (I5 10400/ B460/ 16GB/ 240GB/ 600W/ 1660S 6GB)  PCBH FALCON (I5 10400/ B460/ 16GB/ 240GB/ 600W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH Phantom (I7 10700/ B460/ 16GB/ 250GB/ 650W/ 2060 6GB)  PCBH Phantom (I7 10700/ B460/ 16GB/ 250GB/ 650W/ 2060 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH MONTECH (I7 10700K/ Z490/ 16GB/ 250GB/ 2070 8GB/ 750W)  PCBH MONTECH (I7 10700K/ Z490/ 16GB/ 250GB/ 2070 8GB/ 750W)