PC AMD Ryzen

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W) PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W)

PCBH NOVA (Athlon 3000G/ 8GB/ 120GB/ 500W)

4,990,000₫ 4,590,000₫

-8%
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH EROS 3200G (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W) PCBH EROS 3200G (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD RX570 ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W/ RX570 4GB ) PCBH AMD RX570 ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 550W/ RX570 4GB )
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB) PCBH AMD 3100 (R3 3100/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650S 4GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB) PCBH AMD 3500 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH VERA (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB) PCBH VERA (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB ) PCBH AMD 1660 ( R5 2600/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6GB )
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD GAMING (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 5500XT 8GB) PCBH AMD GAMING (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 5500XT 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 120G/ 550W/ 1660 6G) PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 120G/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH CHALLENGER (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 5600XT 6GB) PCBH CHALLENGER (R5 3500/ B450/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 5600XT 6GB)
Khuyễn mãi
Tặng áo thun AMD
 PCBH THOMPSON (R3 3100/ B450/ 16GB/ 120GB/ 600W/ 5600XT 6GB) PCBH THOMPSON (R3 3100/ B450/ 16GB/ 120GB/ 600W/ 5600XT 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH ATHENA X (R7 3700X/ B450/ 16GB/ 250GB/ 600W/ 1660S 6GB) PCBH ATHENA X (R7 3700X/ B450/ 16GB/ 250GB/ 600W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
Tặng áo thun AMD
 PCBH AMD 3600 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 120GB/ 550W/ 2060S 8GB) PCBH AMD 3600 (R5 3600/ B450/ 16GB/ 120GB/ 550W/ 2060S 8GB)