Nvidia Quadro

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Liên hệ
 NVIDIA Quadro P1000 4GB GDDR5