Nguồn SilverStone - FSP

Khuyễn mãi
 Nguồn SilverStone 500W ST50F-ES230 80 Plus  Nguồn SilverStone 500W ST50F-ES230 80 Plus

Nguồn SilverStone 500W ST50F-ES230 80 Plus

1,170,000₫ 990,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 Nguồn FSP HYPER K Series HP600 Active PFC - 80 Plus Standard  Nguồn FSP HYPER K Series HP600 Active PFC - 80 Plus Standard
Khuyễn mãi
 Nguồn SilverStone 650W ST65F-ES230 80 Plus  Nguồn SilverStone 650W ST65F-ES230 80 Plus

Nguồn SilverStone 650W ST65F-ES230 80 Plus

1,480,000₫ 1,190,000₫

-20%