PC Văn Phòng Cũ

Khuyễn mãi
 Máy bộ VP cũ thế hệ 4( G3260/ H81/ 4G/ 250G)  Máy bộ VP cũ thế hệ 4( G3260/ H81/ 4G/ 250G)
Khuyễn mãi
 Máy Văn Phòng cũ thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 250G/ 350W)  Máy Văn Phòng cũ thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 250G/ 350W)
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 ( I3 6100/ H110/ 4GB/ 250G/ 350W )  Máy VP Cũ Thế Hệ 6 ( I3 6100/ H110/ 4GB/ 250G/ 350W )
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 ( I5 6500/ H110/ 4GB/ 250G/ 400W )  Máy VP Cũ Thế Hệ 6 ( I5 6500/ H110/ 4GB/ 250G/ 400W )