Máy bộ PC cũ

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Máy bộ VP cũ thế hệ 4 (G3260/ H81/ 4G/ 120G)  Máy bộ VP cũ thế hệ 4 (G3260/ H81/ 4G/ 120G)
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I3 6100/ H110/ 4GB/ 120G)  Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I3 6100/ H110/ 4GB/ 120G)
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I5 6500/ H110/ 4GB/ 120G)  Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I5 6500/ H110/ 4GB/ 120G)
Khuyễn mãi
 PC CŨ PUBG ( I5 4570/ H81/ 8G/ 120G/ 450W/ RX 570 4G)  PC CŨ PUBG ( I5 4570/ H81/ 8G/ 120G/ 450W/ RX 570 4G)