Máy bộ PC cũ

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Máy bộ VP cũ thế hệ 4 (G3250/ H81/ 4G/ 128G)
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I3 6100/ H110/ 4GB/ 128G)
Khuyễn mãi
 Máy VP Cũ Thế Hệ 6 (I5 6500/ H110/ 4GB/ 128G)