PC Văn Phòng Mới

Trả góp 0%
 VP thế hệ 4 ( G3250 /H81/ 4G/ 250G)  VP thế hệ 4 ( G3250 /H81/ 4G/ 250G)
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )
Trả góp 0%
 VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )  VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )
Trả góp 0%
 VP-01 ( I3 7100-H110-4GB-250GB )  VP-01 ( I3 7100-H110-4GB-250GB )
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( I5 9400/H310/4G/250G/300W)  VP THẾ HỆ 8 ( I5 9400/H310/4G/250G/300W)