PC Văn Phòng Mới

Khuyễn mãi
 VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)  VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

4,550,000₫ 3,550,000₫

-22%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )  Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

4,990,000₫ 4,450,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4( I5 4690/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )  Máy VP thế hệ 4( I5 4690/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )  VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )

VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )

5,990,000₫ 5,090,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

6,550,000₫ 5,680,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W)  Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W)

Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W)

8,550,000₫ 7,790,000₫

-9%