PC Văn Phòng Mới

Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )  Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

4,990,000₫ 4,450,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )  VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

6,550,000₫ 5,850,000₫

-11%