Máy bộ PCBH

Khuyễn mãi
 VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G) VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

VP thế hệ 4 ( G3260 /H81/ 4G/ 250G)

4,550,000₫ 3,550,000₫

-22%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G ) Máy VP thế hệ 4 ( I3 4160/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G ) VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )

4,990,000₫ 4,450,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Máy VP thế hệ 4( I5 4690/ H81/ 4G/ 300W/ 250G ) Máy VP thế hệ 4( I5 4690/ H81/ 4G/ 300W/ 250G )
Khuyễn mãi
 VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G ) VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )

VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )

5,990,000₫ 5,090,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G ) VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )

6,550,000₫ 5,680,000₫

-13%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH GALAX 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G) PCBH GALAX 1050TI (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050Ti 4G)
Khuyễn mãi
 Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W) Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W)

Máy VP AMD (R5 3400G/ B450/ 8GB/ 120GB/ 400W)

8,550,000₫ 7,790,000₫

-9%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G) PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB ) PCBH AMD ZOTAC 1050TI ( R3 3200G/ A320/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1050Ti 4GB )
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB) PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB) PCBH NYX 3200G (R3 3200G/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH EROS 1050TI (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 400W/ 1050Ti 4GB) PCBH EROS 1050TI (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 400W/ 1050Ti 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB) PCBH NYX 2600 (R5 2600/ B450/ 8GB/ 180GB/ 500W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1060 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6G) PCBH INNO3D 1060 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB) PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1060 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB) PCBH NEMESIS B (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 180GB/ 600W/ 570 8GB)
Khuyễn mãi
 PCBH EROS 1060 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1060 6GB) PCBH EROS 1060 (R5 3500/ B450/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1060 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G) PCBH ASUS 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 180GB/ 450W/ 1660 6G)