Máy bộ PCBH

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019  PC VIPER 2019

PC VIPER 2019

9,990,000₫ 8,250,000₫

-17%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1650  PCBH INNO3D 1650

PCBH INNO3D 1650

9,990,000₫ 8,650,000₫

-13%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1650  PCBH MSI 1650

PCBH MSI 1650

11,990,000₫ 9,880,000₫

-18%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3  PCBH AMD RYZEN 3

PCBH AMD RYZEN 3

11,990,000₫ 10,150,000₫

-15%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-01  PCBH APEX-01

PCBH APEX-01

12,990,000₫ 10,550,000₫

-19%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-02  PCBH APEX-02

PCBH APEX-02

11,290,000₫ 10,690,000₫

-5%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 01  PCBH MSI - 01

PCBH MSI - 01

13,990,000₫ 12,200,000₫

-13%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03  PCBH APEX-03

PCBH APEX-03

14,990,000₫ 13,690,000₫

-9%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 5  PCBH AMD RYZEN 5

PCBH AMD RYZEN 5

16,990,000₫ 14,200,000₫

-16%