Máy bộ PC mới

Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019 PC VIPER 2019

PC VIPER 2019

9,990,000₫ 8,390,000₫

-16%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1650 PCBH INNO3D 1650

PCBH INNO3D 1650

9,990,000₫ 8,660,000₫

-13%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1650 PCBH MSI 1650

PCBH MSI 1650

11,990,000₫ 9,990,000₫

-17%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3 PCBH AMD RYZEN 3

PCBH AMD RYZEN 3

11,990,000₫ 10,290,000₫

-14%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-01 PCBH APEX-01

PCBH APEX-01

12,990,000₫ 10,600,000₫

-18%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-02 PCBH APEX-02

PCBH APEX-02

11,290,000₫ 10,690,000₫

-5%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 01 PCBH MSI - 01

PCBH MSI - 01

13,990,000₫ 12,200,000₫

-13%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 PCBH APEX-03

PCBH APEX-03

14,990,000₫ 13,690,000₫

-9%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 5 PCBH AMD RYZEN 5

PCBH AMD RYZEN 5

16,990,000₫ 14,200,000₫

-16%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 02 PCBH MSI - 02

PCBH MSI - 02

15,990,000₫ 14,700,000₫

-8%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARTEMIS PCBH ARTEMIS

PCBH ARTEMIS

17,990,000₫ 16,290,000₫

-9%
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-04 PCBH APEX-04

PCBH APEX-04

18,990,000₫ 16,500,000₫

-13%