Máy bộ PC mới

Trả góp 0%
 VP thế hệ 4 ( G3250 /H81/ 4G/ 250G) VP thế hệ 4 ( G3250 /H81/ 4G/ 250G)
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G ) VP THẾ HỆ 8 ( G5400/ H310/ 4G/ 300W/ 250G )
Trả góp 0%
 VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G ) VP AMD ( RYZEN 3 3200G/ A320 /4G/ 250G )
Trả góp 0%
 VP-01 ( I3 7100-H110-4GB-250GB ) VP-01 ( I3 7100-H110-4GB-250GB )
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G ) VP THẾ HỆ 8 ( I3 8100/ H310/ 4G/ 250G )
Trả góp 0%
 VP THẾ HỆ 8 ( I5 9400/H310/4G/250G/300W) VP THẾ HỆ 8 ( I5 9400/H310/4G/250G/300W)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 1650 (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH MSI - 1650 (G5400/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G) PC VIPER 2019 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1050TI 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1650 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH MSI 1650 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB/ 400W/ 1650 4G) PCBH AMD RYZEN 3 (Ryzen 3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB/ 400W/ 1650 4G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INO3D GTX 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G) PCBH INO3D GTX 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ X370/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G) PCBH AMD RYZEN 5 (Ryzen 5 2600/ X370/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI - 1660 (I5 9400/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G) PCBH MSI - 1660 (I5 9400/ B365/ 8GB/ 120GB/ 500W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 128G/ 500W/ 1660 6G) PCBH ARTEMIS (R5 3600/ B450/ 8GB/ 128G/ 500W/ 1660 6G)