Máy bộ Lenovo

Khuyễn mãi
 Máy bộ Lenovo ( G3250/ 4GB/ 250GB )  Máy bộ Lenovo ( G3250/ 4GB/ 250GB )

Máy bộ Lenovo ( G3250/ 4GB/ 250GB )

2,990,000₫ 2,650,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Máy bộ Lenovo ( I3-4160 /4GB/ 250G )  Máy bộ Lenovo ( I3-4160 /4GB/ 250G )

Máy bộ Lenovo ( I3-4160 /4GB/ 250G )

3,990,000₫ 3,250,000₫

-19%
Khuyễn mãi
 Máy bộ Lenovo ( I5-4690 /4GB /250G )  Máy bộ Lenovo ( I5-4690 /4GB /250G )

Máy bộ Lenovo ( I5-4690 /4GB /250G )

4,250,000₫ 3,950,000₫

-7%