PC Intel

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC VIPER 2020 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ RX570 4GB) PC VIPER 2020 (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ RX570 4GB)
Khuyễn mãi
 PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB) PCBH DUKE (G6400/ H410/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH COFFEE LAKE (I3 9100F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G) PCBH INNO3D 1660 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB) PCBH NORA (I5 9400F/ H310/ 8GB/ 120GB/ 450W/ 1650 4GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB ) PCBH MSI GAMING ( I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S OC 6GB )
Khuyễn mãi
 PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GIGABYTE (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G) PCBH APEX-03 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH GEMINI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB) PCBH GEMINI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 1660S (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 240GB/ 550W/ 1660S 6G) PCBH MSI 1660S (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 240GB/ 550W/ 1660S 6G)
Khuyễn mãi
 PCBH ASUS 1660TI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660Ti 6GB) PCBH ASUS 1660TI (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 550W/ 1660Ti 6GB)
Khuyễn mãi
 PCBH WARZONE (I5 9400F/ B365/ 16GB/ 120GB/ 600W/ 1660S 6GB) PCBH WARZONE (I5 9400F/ B365/ 16GB/ 120GB/ 600W/ 1660S 6GB)
Khuyễn mãi
Trả góp 0%
 PCBH MSI 2060S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 2060S 8GB) PCBH MSI 2060S (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 120GB/ 600W/ 2060S 8GB)