Máy Bộ Cũ Khác

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PCVP cũ thế hệ 4 (G3250/ H81/ 4G/ 128G)

PCVP cũ thế hệ 4 (G3250/ H81/ 4G/ 128G)

3,590,000₫ 3,110,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 PCVP cũ thế hệ 4 (I3 4160/ H81/ 4G/ 128G)

PCVP cũ thế hệ 4 (I3 4160/ H81/ 4G/ 128G)

4,150,000₫ 3,750,000₫

-10%
Khuyễn mãi
 PCVP CŨ THẾ HỆ 4 (I5 4570/ H81/ 4G/ 128G)

PCVP CŨ THẾ HỆ 4 (I5 4570/ H81/ 4G/ 128G)

4,350,000₫ 3,990,000₫

-8%
Khuyễn mãi
 PCVP Cũ Thế Hệ 6 (I3 6100/ H110/ 4GB/ 128G)

PCVP Cũ Thế Hệ 6 (I3 6100/ H110/ 4GB/ 128G)

5,500,000₫ 4,690,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 PCVP Cũ Thế Hệ 6 (I5 6500/ H110/ 4GB/ 128G)

PCVP Cũ Thế Hệ 6 (I5 6500/ H110/ 4GB/ 128G)

6,600,000₫ 6,000,000₫

-9%