CPU AMD Ryzen

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 CPU AMD Athlon 3000G

CPU AMD Athlon 3000G

1,390,000₫ 1,250,000₫

-10%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 3 3100

CPU AMD Ryzen 3 3100

2,690,000₫ 2,380,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 3 3200G

CPU AMD Ryzen 3 3200G

2,590,000₫ 2,450,000₫

-5%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 2600

CPU AMD Ryzen 5 2600

3,490,000₫ 2,950,000₫

-15%
Khuyễn mãi
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 5 3500

CPU AMD Ryzen 5 3500

3,290,000₫ 2,990,000₫

-9%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 3 3300X

CPU AMD Ryzen 3 3300X

3,190,000₫ 3,050,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 3500X

CPU AMD Ryzen 5 3500X

4,090,000₫ 3,490,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 3400G

CPU AMD Ryzen 5 3400G

4,090,000₫ 3,790,000₫

-7%
Khuyễn mãi
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G

CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G

4,290,000₫ 3,990,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 3600

CPU AMD Ryzen 5 3600

5,290,000₫ 4,990,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 3600X

CPU AMD Ryzen 5 3600X

6,390,000₫ 5,600,000₫

-12%
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 7 3700X

CPU AMD Ryzen 7 3700X

8,690,000₫ 7,480,000₫

-14%
Khuyễn mãi
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 7 3800X

CPU AMD Ryzen 7 3800X

10,250,000₫ 7,990,000₫

-22%
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Khuyễn mãi
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 9 3900X

CPU AMD Ryzen 9 3900X

12,990,000₫ 11,990,000₫

-8%
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen 9 3950X

CPU AMD Ryzen 9 3950X

19,600,000₫

Liên hệ
 CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X
Liên hệ
 CPU AMD Ryzen Threadripper 3970X