Combo Intel

Khuyễn mãi
 I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Pro-VDH  I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Pro-VDH

I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Pro-VDH

4,100,000₫ 3,550,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)  Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

4,368,000₫ 3,800,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar  I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar

I3 9100F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar

4,550,000₫ 3,800,000₫

-16%
Khuyễn mãi
 I5 9400F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar  I5 9400F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar

I5 9400F Box Chính Hãng + MSI B365M Mortar

5,990,000₫ 5,300,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)  Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

6,269,000₫ 5,320,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)

Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)

12,486,000₫ 11,050,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)

Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)

15,354,000₫ 13,340,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)  Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)

Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)

15,049,000₫ 13,350,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)  Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)

Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)

20,073,000₫ 17,650,000₫

-12%