Combo Giá Hủy Diệt

Khuyễn mãi
 Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)  Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

4,368,000₫ 3,890,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Combo AMD (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB)  Combo AMD (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB)

Combo AMD (R3 3200G/ A320/ 8GB/ 128GB)

5,468,000₫ 4,990,000₫

-9%
Khuyễn mãi
 Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)  Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

6,269,000₫ 5,680,000₫

-9%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)  Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo AMD RTX 2060 ( R5 3600/ B450/ 8GB/ 2060 6GB)  Combo AMD RTX 2060 ( R5 3600/ B450/ 8GB/ 2060 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)  Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)