Combo Giá Hủy Diệt

Khuyễn mãi
 Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)  Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

Combo Văn Phòng (G5400/ H310/ 4GB/ 400W)

4,368,000₫ 3,780,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)  Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

Combo Intel (I3 8100/ H310/ 8GB/ 128GB)

6,269,000₫ 5,450,000₫

-13%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming AMD (R5 3600/ B450/ 16GB/ 180GB/ 500W)  Combo Gaming AMD (R5 3600/ B450/ 16GB/ 180GB/ 500W)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)

Combo Gaming 1 (I3 9100F/ B365/ 8GB/ 500W/ 1660 6GB)

12,486,000₫ 11,050,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 2 (I5 9400F/ B365M/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)  Combo Intel GTX 1660Ti (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 1660Ti)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)  Combo Gaming 3 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 1660 6GB)
Khuyễn mãi
 Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)  Combo Gaming 4 (I5 9400F/ B365/ 8GB/ 600W/ 2060 8GB)
Khuyễn mãi
 Combo AMD RTX 2060 ( R5 3600/ B450/ 8GB/ 2060 6GB)  Combo AMD RTX 2060 ( R5 3600/ B450/ 8GB/ 2060 6GB)

Combo AMD RTX 2060 ( R5 3600/ B450/ 8GB/ 2060 6GB)

19,977,000₫ 18,800,000₫

-6%