Combo AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI A320M A PRO

Combo Ryzen 3 3100 + MSI A320M A PRO

3,790,000₫ 3,650,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 3 3100 + Asus Prime B450M-A

4,280,000₫ 3,990,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Pro4-F

4,280,000₫ 3,990,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Steel Legend

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Steel Legend

4,690,000₫ 4,400,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Gaming Plus Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Gaming Plus Max

4,790,000₫ 4,490,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 5 2600 + Asus Prime B450M-A

4,690,000₫ 4,500,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450M Pro4-F

4,690,000₫ 4,500,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M Mortar Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M Mortar Max

4,890,000₫ 4,500,000₫

-8%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450 Steel Legend

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450 Steel Legend

4,950,000₫ 4,500,000₫

-9%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Tomahawk Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Tomahawk Max

4,940,000₫ 4,590,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450M Steel Legend

Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450M Steel Legend

5,190,000₫ 4,990,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450 Steel Legend

Combo Ryzen 5 2600 + Asrock B450 Steel Legend

5,590,000₫ 4,990,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450M Mortar Max

Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450M Mortar Max

5,340,000₫ 5,000,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450 Tomahawk Max

Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450 Tomahawk Max

5,440,000₫ 5,090,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450 Gaming Plus Max

Combo Ryzen 5 2600 + MSI B450 Gaming Plus Max

5,290,000₫ 5,090,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3400G + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 5 3400G + Asus Prime B450M-A

5,600,000₫ 5,380,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3400G + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 5 3400G + Asrock B450M Pro4-F

5,650,000₫ 5,380,000₫

-5%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3400G + Asrock B450M Steel Legend

Combo Ryzen 5 3400G + Asrock B450M Steel Legend

6,100,000₫ 5,840,000₫

-4%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3400G + MSI B450 Gaming Plus Max

Combo Ryzen 5 3400G + MSI B450 Gaming Plus Max

6,200,000₫ 5,890,000₫

-5%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3400G + MSI B450M Mortar Max

Combo Ryzen 5 3400G + MSI B450M Mortar Max

6,300,000₫ 5,940,000₫

-6%