Combo AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + Asrock A320M-HDV R4.0 Combo Ryzen 3 3200G + Asrock A320M-HDV R4.0

Combo Ryzen 3 3200G + Asrock A320M-HDV R4.0

3,790,000₫ 3,350,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock A320M-HDV R4.0 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock A320M-HDV R4.0

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock A320M-HDV R4.0

3,790,000₫ 3,550,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + Asus Prime B450M-A Combo Ryzen 3 3200G + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 3 3200G + Asus Prime B450M-A

4,190,000₫ 3,750,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Pro4-F Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Pro4-F

4,240,000₫ 3,750,000₫

-12%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M-A Pro Max Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M-A Pro Max

Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M-A Pro Max

4,290,000₫ 3,850,000₫

-10%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Pro4-F Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Pro4-F

4,280,000₫ 3,950,000₫

-8%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asus Prime B450M-A Combo Ryzen 3 3100 + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 3 3100 + Asus Prime B450M-A

4,280,000₫ 3,990,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M-A Pro Max Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M-A Pro Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M-A Pro Max

4,290,000₫ 4,050,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Steel Legend Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Steel Legend

Combo Ryzen 3 3200G + Asrock B450M Steel Legend

4,690,000₫ 4,200,000₫

-10%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Gaming Plus Max Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Gaming Plus Max

Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Gaming Plus Max

4,790,000₫ 4,300,000₫

-10%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M Mortar Max Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M Mortar Max

Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450M Mortar Max

4,890,000₫ 4,350,000₫

-11%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Steel Legend Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Steel Legend

Combo Ryzen 3 3100 + Asrock B450M Steel Legend

4,690,000₫ 4,450,000₫

-5%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3500 + Asus Prime B450M-A Combo Ryzen 5 3500 + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 5 3500 + Asus Prime B450M-A

4,790,000₫ 4,490,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3500 + Asrock B450M Pro4-F Combo Ryzen 5 3500 + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 5 3500 + Asrock B450M Pro4-F

4,840,000₫ 4,500,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Gaming Plus Max Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Gaming Plus Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450 Gaming Plus Max

4,790,000₫ 4,500,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 5 3500 + MSI B450M-A Pro Max Combo Ryzen 5 3500 + MSI B450M-A Pro Max

Combo Ryzen 5 3500 + MSI B450M-A Pro Max

4,890,000₫ 4,550,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M Mortar Max Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M Mortar Max

Combo Ryzen 3 3100 + MSI B450M Mortar Max

4,890,000₫ 4,550,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Tomahawk Max Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Tomahawk Max

Combo Ryzen 3 3200G + MSI B450 Tomahawk Max

4,950,000₫ 4,590,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3300X + Asus Prime B450M-A Combo Ryzen 3 3300X + Asus Prime B450M-A

Combo Ryzen 3 3300X + Asus Prime B450M-A

4,890,000₫ 4,640,000₫

-5%
Khuyễn mãi
 Combo Ryzen 3 3300X + Asrock B450M Pro4-F Combo Ryzen 3 3300X + Asrock B450M Pro4-F

Combo Ryzen 3 3300X + Asrock B450M Pro4-F

4,940,000₫ 4,650,000₫

-6%