Sắp xếp:
 • PCBH 01 (G5400/H310/8G/120G/400W/1050TI 4G) PCBH 01 (G5400/H310/8G/120G/400W/1050TI 4G)

  9,900,000 VNĐ-11.1%8,800,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 • PCBH 03 ( G5400/H310/8G/120G/500W/1060 6G) PCBH 03 ( G5400/H310/8G/120G/500W/1060 6G)

  11,290,000 VNĐ-11.5%9,990,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 
 
 
 

Vui lòng nhập vào Họ và Tên !

Vui lòng nhập vào số điện thoại !

Vui lòng nhập vào địa chỉ !

Vui lòng nhập vào email !

Vui lòng kiểm tra lại định dạng Email (abc@yahoo.com) !

Vui lòng Chọn Tỉnh / Thành !

Vui lòng Chọn Quận / Huyện !

Vui lòng Chọn Phường / Xã !

Sản phẩm đã có trong giỏ hàng !

Thêm sản phẩm thành công !