Sắp xếp:
 • PCBH 01 ( G5400/H310/8G/120G/400W/1650 4G) PCBH 01 ( G5400/H310/8G/120G/400W/1650 4G)

  11,990,000 VNĐ-18.3%9,790,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 • PCBH 02 ( I3 9100F/H310/8G/120G/500W/1650 4G) PCBH 02 ( I3 9100F/H310/8G/120G/500W/1650 4G)

  12,990,000 VNĐ-13.1%11,290,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 • PCBH 04( I5 9400F/B360/8G/120G/500W/1650 4G) PCBH 04( I5 9400F/B360/8G/120G/500W/1650 4G)

  14,990,000 VNĐ-13.3%12,990,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 • PC APEX 1660( I5 9400F/B360/8G/120G/500W/1660) PC APEX 1660( I5 9400F/B360/8G/120G/500W/1660)

  16,990,000 VNĐ-13.5%14,690,000 VNĐ

  Giỏ hàng
   

 
 
 
 

Vui lòng nhập vào Họ và Tên !

Vui lòng nhập vào số điện thoại !

Vui lòng nhập vào địa chỉ !

Vui lòng nhập vào email !

Vui lòng kiểm tra lại định dạng Email (abc@yahoo.com) !

Vui lòng Chọn Tỉnh / Thành !

Vui lòng Chọn Quận / Huyện !

Vui lòng Chọn Phường / Xã !

Sản phẩm đã có trong giỏ hàng !

Thêm sản phẩm thành công !